C# – Název DLL souboru

C#WPF

Mohou nastat 2 druhy situací, kdy je potřeba zjistit název DLL souboru, v němž je definována daná třída, resp. typ:

  1. mám instanci nějaké třídy
  2. znám nějaký typ

První situace lze jednoduše převést na druhou voláním

Type type = theObject.GetType();

Název DLL souboru se pak zjistí takto

System.Reflection.AssemblyName theAssembly = type.Assembly.GetName();
string assemblyName = theAssembly.Name;