C# – Podmíněný IF

C#WPF

Podmíněný IF lze použít pouze pro vracení hodnot, nikoliv pro vykonávání instrukce či sady instrukcí. V následujícím příkladu

return A ? B : C;

je A výraz, který lze vyhodnotit jako pravdivý nebo nepravdivý. Je-li A pravda, je vrácena hodnota B. Je-li A nepravda, je vrácena hodnota C.