Ruská hybridní válka – Česko

Aktivitami Ruska snažícími se ovlivnit dění v Česku ve prospěch Ruska a proti bezpečnostním zájmům Česka, EU a NATO se na vysoce profesionální úrovni zabývá česká nevládní nezisková organizace Evropské hodnoty. Nezabývá se pouze ruským nebezpečím, ale obecně i jinými hrozbami ohrožujícími bezpečnost státu. Pokud jde o Rusko, důležitý je výborný program Kremlin Watch mapující ruský vliv, aktivity, činnosti a zájmy namířené proti západním demokraciím obecně. Zde je výčet hlavních proruských dezinformačních webů.

Nedávno vyšla excelentní knížka Průmysl lži od Alexandry Alvarové, která naprosto prvotřídně popisuje, jakým způsobem současné Rusko využilo znalostí z oblastí sociologie, ekonomie, psychologie, marketingu, internetu a dalších oborů a dovedlo tento soubor do dokonalosti, pokud jde o šíření lživých informací a vedení dezinformační kampaně. Člověk pochopí, že je součástí III.sv.v. a ani o tom neví, byť je přesvědčen, že jeho vzdělání a inteligence jsou dostačující k tomu, aby ho před ní ochránili. Měl by si přečíst úplně každý!!!

Výborný je portál TaPolitika, který přináší z ruštiny přeložené texty ruských autorů a novinářů.

Pokud jde o média, výborný je zpravodajský portál NEOVLIVNÍ.CZ, který ruské aktivity člení do 3 kategorií:

  1. Otisk v politice – aktivity přímo ovlivňující českou politiku a politiky
  2. Otisk v byznysu – aktivity snažící se získat kontrolu nad českým veřejným prostorem prostřednictvím obchodních a ekonomických zájmů
  3. Prokremelská média – internetové servery šířící lži a dezinformace mající za cíl ovlivnit veřejné mínění ve prospěch Ruska a jeho válečných záměrů; s tím je spojena podkategorie s abecední databází těchto serverů Rusko: Databáze A-Z